Home

Downloads

Private

Those who desire to give up freedom in order to gain security, will not have, nor do they deserve, either one.
Ti, kdo se chtějí vzdát svobody v zájmu bezpečnosti, nebudou mít a nezasluhují ani jednoho (Benjamin Franklin)

Jan Bucek

ekonomické a organizační poradenství, účetní kancelář

Kudy k nám? Trasa od Obecního úřadu Kohoutov až na naši chalupu: